Memosik underhåller


Namnet Memosik är en lek med orden och kommer från 3 ord: Memory Med Musik. Minnen med musik.


Otaliga studier har visat musikens positiva effekter inom äldrevården, speciellt för äldre med demens. Musik stimulerar hjärnan, förbättrar minne, minskar stress och smärta. Vi vill ta musik och ungdomlig energi till äldrevården och liva upp vardagen för de äldre.


Våra ungdomar spelar korta stycken musik både i grupp och solo. Därefter spenderar vi tid med de äldre, pratar över en fika eller spelar spel. Helt enkelt, musikalisk och social samvaro. 


Utbytet mellan generationer har stora fördelar till båda parter och vårt syfte är att skapa just denna möjlighet!

Memosik erbjuder ungdomar med musikintresse att arbeta extra vid sidan av skolan under helger och lov. För de flesta är detta kanske det allra första arbetet och vi vill vara den bästa arbetsgivaren.


Vi erbjuder våra anställda ungdomar möjlighet att utvecklas både som individer och som ledare.